გაუცემელი სახელმწიფო სანომრე ნიშნის შენახვა

დაინტერესებული პირის განაცხადის საფუძველზე მომსახურების სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურები ახორციელებენ პირთათვის სასურველი, გაუცემელი სახელმწიფო სანომრე ნიშნის შენახვას არა უმეტეს 2 თვის ვადით. აღნიშნული მომსახურების საფასური შეადგენს 1,5 ლარს ყოველ დღეზე და გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, 044 კოდზე.

  • Яндекс.Метрика